Przedszkole oknem na świat


Gmina Będków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkole oknem na świat”.


Wartość projektu to 497 933,36 zł.


Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 423 243,36 zł.


Projekt realizowany w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r. obejmie 59 (25K i 34M) dzieci z gminy Będków w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie łódzkim. Do nowego oddziału przyjętych zostanie 23 dzieci(9K,14M),w tym głównie w wieku 3 i 4 lat oraz 1 dziecko 5 letnie, posiadające opinię z poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju(kryterium premiujące nr 2). Zajęciami dodatkowymi objętych zostanie 10 dzieci z 23 w nowym oddziale i 36 dzieci uczęszczających już do przedszkola, z wadami wymowy i/lub postawy.


Cel główny to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dla 59 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, z terenu wiejskiej gminy Będków poprzez wygenerowanie 23 dodatkowych miejsc w Publicznym Przedszkolu Gminnym w Będkowie, poprawę jakości edukacji oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, logopedii oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.


Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:


1.Liczba 23 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;


2.Liczba 46 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;


3.Liczba 1 ośrodka wychowania przedszkolnego objętego wsparciem, zlokalizowanego na obszarach wiejskich;


4.Liczba 1 dziecka z niepełnosprawnościami objętego wsparciem;


5.Liczba 1025 godzin w ramach podstawy programowej na 1 uczestnika;


6.Liczba 308 godzin zajęć dodatkowych (logopedia, gimnastyka korekcyjna i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju) w projekcie;


7.Liczba 23 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Będków, które podniosły wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min.25%(5%u dziecka niepełnosprawnego).


Realizowane zadania, to:


1.Wygenerowanie i funkcjonowanie w Publicznym Przedszkolu  Gminnym w Będkowie nowych miejsc przedszkolnych dla 23 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Będków;


2.Realizacja zajęć dodatkowych dla 46 dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola  Gminnego w Będkowie z zakresu logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka niepełnosprawnego.Pozostałe pliki

Deklaracja uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym w ramach projektu „Przedszkole oknem na świat Pobierz Rozmiar: 172,9 KB Liczba pobrań: 0

oŚwiadczenie_uczestnika_projektu Pobierz Rozmiar: 142,9 KB Liczba pobrań: 0

Umowa o świadczenie usług przez Publiczne Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Będkowie Pobierz Rozmiar: 179,7 KB Liczba pobrań: 0

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Pobierz Rozmiar: 144,5 KB Liczba pobrań: 0

Aktualności

informacja

09.10.2019

Informacja

 

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowane na przebudowę drogi we wsi Teodorów

  

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 116010E w miejscowości - Kalinów

 

Czytaj więcej...
zarządzenie

30.09.2019

Warsztaty Radom

Dzień dobry,Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 4 października wyjazd na warsztaty z zakresu małego przetwórstwa do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziałw Radomiu.Proszę o przekazanie informacji o warsztatach osobom z terenu Państwa gminy zainteresowanym wyjazdem na warsztaty dotyczące tematyki przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, możliwości prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), jak również tematyki związanej z Rolniczym Handlem Detalicznym zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, X piętro – pokój 1003 do pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego. Nabór trwa do 01.10.2019 r. do godz. 14:00.O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby urzędu, opatrzonego podpisem zgłaszającego. http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/14857-nabor-zgloszen-na-warsztaty-do-centrum-doradz.html  Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe  

Czytaj więcej...
zarządzenie

27.09.2019

Zarządzenie 63a/2019

 

Czytaj więcej...
zaproszenie

19.09.2019

Zaproszenie

 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka