Przedszkole oknem na świat


Gmina Będków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkole oknem na świat”.


Wartość projektu to 497 933,36 zł.


Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 423 243,36 zł.


Projekt realizowany w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r. obejmie 59 (25K i 34M) dzieci z gminy Będków w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie łódzkim. Do nowego oddziału przyjętych zostanie 23 dzieci(9K,14M),w tym głównie w wieku 3 i 4 lat oraz 1 dziecko 5 letnie, posiadające opinię z poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju(kryterium premiujące nr 2). Zajęciami dodatkowymi objętych zostanie 10 dzieci z 23 w nowym oddziale i 36 dzieci uczęszczających już do przedszkola, z wadami wymowy i/lub postawy.


Cel główny to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dla 59 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, z terenu wiejskiej gminy Będków poprzez wygenerowanie 23 dodatkowych miejsc w Publicznym Przedszkolu Gminnym w Będkowie, poprawę jakości edukacji oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, logopedii oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.


Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:


1.Liczba 23 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;


2.Liczba 46 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;


3.Liczba 1 ośrodka wychowania przedszkolnego objętego wsparciem, zlokalizowanego na obszarach wiejskich;


4.Liczba 1 dziecka z niepełnosprawnościami objętego wsparciem;


5.Liczba 1025 godzin w ramach podstawy programowej na 1 uczestnika;


6.Liczba 308 godzin zajęć dodatkowych (logopedia, gimnastyka korekcyjna i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju) w projekcie;


7.Liczba 23 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Będków, które podniosły wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min.25%(5%u dziecka niepełnosprawnego).


Realizowane zadania, to:


1.Wygenerowanie i funkcjonowanie w Publicznym Przedszkolu  Gminnym w Będkowie nowych miejsc przedszkolnych dla 23 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Będków;


2.Realizacja zajęć dodatkowych dla 46 dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola  Gminnego w Będkowie z zakresu logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka niepełnosprawnego.Pozostałe pliki

Deklaracja uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym w ramach projektu „Przedszkole oknem na świat Pobierz Rozmiar: 172,9 KB Liczba pobrań: 0

oŚwiadczenie_uczestnika_projektu Pobierz Rozmiar: 142,9 KB Liczba pobrań: 0

Umowa o świadczenie usług przez Publiczne Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Będkowie Pobierz Rozmiar: 179,7 KB Liczba pobrań: 0

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Pobierz Rozmiar: 144,5 KB Liczba pobrań: 0

Aktualności

SESJA

18.06.2019

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE SESJI

Zapraszamy na VIII sesję Rady Gminy w Będkowie w dniu 25 czerwca 2019r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będków.

Czytaj więcej...
bratoszewice

17.06.2019

 

Czytaj więcej...
plakat

17.06.2019

 

Czytaj więcej...
RAJD ROWEROWY

17.06.2019

Rajd Rowerowy z Tomaszowa Mazowieckiego na KonewkęRajd Rowerowy z Tomaszowa Mazowieckiego do Bunkra na Konewce przez Spałę29.06.2019 roku o godz. 11:00Start spod przejazdu kolejowego na ul. Spalskiej w Tomaszowie MazowieckimPowrót na godzinę 14:00Ilość miejsc ograniczonaZapisy do dnia 28 czerwca 2019 pod adresem e-mail: rajd.rowerowy@wp.plW razie niepogody rajd rowerowy zostaje odwołany. Każdy uczestnik musi mieć na sobie kamizelkę odblaskową oraz sprawny technicznie rower.Uczestnictwo w rajdzie rowerowym jest bezpłatne.Koszt wejścia do Bunkra na Konewce 5 zł od uczestnika rajdu  Regulamin rajdu rowerowego : Na trasie zabrania się:· spożywania alkoholu i innych środków odurzających,· zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,· niszczenia przyrody,· indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,· głośnego zachowywania się,· zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie rowerowym jedynie z rodzicem lub opiekunem

Czytaj więcej...
SPOTKANIE

17.06.2019

ZAPROSZENIE

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD  Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

 Program szkolenia:

 1.     Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020.

 2.     Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...
CZAS PRACY

12.06.2019

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka