Przedszkole oknem na świat


Gmina Będków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn. „Przedszkole oknem na świat”.


Wartość projektu to 497 933,36 zł.


Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 423 243,36 zł.


Projekt realizowany w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r. obejmie 59 (25K i 34M) dzieci z gminy Będków w wieku przedszkolnym zgodnie z art.14 pkt.1-3 Ustawy z 7.09.1991r.o systemie oświaty, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie łódzkim. Do nowego oddziału przyjętych zostanie 23 dzieci(9K,14M),w tym głównie w wieku 3 i 4 lat oraz 1 dziecko 5 letnie, posiadające opinię z poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju(kryterium premiujące nr 2). Zajęciami dodatkowymi objętych zostanie 10 dzieci z 23 w nowym oddziale i 36 dzieci uczęszczających już do przedszkola, z wadami wymowy i/lub postawy.


Cel główny to zmniejszenie dysproporcji w dostępie do edukacji przedszkolnej i poprawa szans edukacyjnych dla 59 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, z terenu wiejskiej gminy Będków poprzez wygenerowanie 23 dodatkowych miejsc w Publicznym Przedszkolu Gminnym w Będkowie, poprawę jakości edukacji oraz rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, logopedii oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.


Do zakładanych rezultatów należą, m. in.:


1.Liczba 23 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie;


2.Liczba 46 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;


3.Liczba 1 ośrodka wychowania przedszkolnego objętego wsparciem, zlokalizowanego na obszarach wiejskich;


4.Liczba 1 dziecka z niepełnosprawnościami objętego wsparciem;


5.Liczba 1025 godzin w ramach podstawy programowej na 1 uczestnika;


6.Liczba 308 godzin zajęć dodatkowych (logopedia, gimnastyka korekcyjna i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju) w projekcie;


7.Liczba 23 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Będków, które podniosły wiedzę i umiejętności w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego o min.25%(5%u dziecka niepełnosprawnego).


Realizowane zadania, to:


1.Wygenerowanie i funkcjonowanie w Publicznym Przedszkolu  Gminnym w Będkowie nowych miejsc przedszkolnych dla 23 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Będków;


2.Realizacja zajęć dodatkowych dla 46 dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola  Gminnego w Będkowie z zakresu logopedii i gimnastyki korekcyjnej oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka niepełnosprawnego.Pozostałe pliki

Deklaracja uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym w ramach projektu „Przedszkole oknem na świat Pobierz Rozmiar: 172,9 KB Liczba pobrań: 0

oŚwiadczenie_uczestnika_projektu Pobierz Rozmiar: 142,9 KB Liczba pobrań: 0

Umowa o świadczenie usług przez Publiczne Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Będkowie Pobierz Rozmiar: 179,7 KB Liczba pobrań: 0

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania Pobierz Rozmiar: 144,5 KB Liczba pobrań: 0

Aktualności

flaga

29.04.2019

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.

Czytaj więcej...

23.04.2019

Rusza nowy portal dla pacjentów

https://pacjent.gov.pl/

Czytaj więcej...
święta

19.04.2019

  

Czytaj więcej...
szkolenie

15.04.2019

SZKOLENIE

 

Czytaj więcej...

11.04.2019

 

Czytaj więcej...
pisanki

08.04.2019

W niedzielę 7 kwietnia 2019r. odbył się w Będkowie XVI Powiatowy Konkurs Pisanek i Palm Wielkanocnych organizowanych przez Wójta Gminy Będków Dariusza Misztala oraz Starostę Powiatu Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. pani Poseł  na sejm Anna Milczanowska, pan Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz pani Przewodnicząca Rady Powiatu Wacława Bąk.

Swoje prace wystawiły wszystkie gminy z powiatu tomaszowskiego reprezentowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z poszczególnych gmin.

Komisja konkursowa w składzie:

- Anna Milczanowska – posłanka na sejm

- Mariusz Węgrzynowski -  Starosta Powiatu Tomaszowskiego

- Agnieszka Zagóra - Kierownik WTZ w Rudniku

- Michał Pająk – etnograf

Komisja oceniała prace w 5 kategoriach:

- pisanka tradycyjna

- pisanka współczesna

- palma tradycyjna

- palma współczesna

- stół wielkanocny.

 

Podczas oceniania przez komisję  prac konkursowych wystąpiła młodzież szkolna z Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Będkowie pod przewodnictwem pana Jacka Wochny oraz zespoły ludowe z naszej gminy Fajne Babki oraz Ludowiacy od Będkowa.

 

Koła Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu zdobyły następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

I miejsce w kategorii pisanka tradycyjna  zdobyło KGW Dębniak gm. Ujazd

I miejsce w kategorii pisanka współczesna zdobyło KGW Brzustów gm. Inowłódz

I miejsce w kategorii palma tradycyjna zdobyło KGW Nowe Chrusty gm. Rokiciny

I miejsce w kategorii palma współczesna zdobyło KGW Anopol, Teodozjów gm. Czerniewice

I miejsce w kategorii stół wielkanocny zdobyło KGW Sokołówka gm. Żelechlinek

Za udział w konkursie nagrody otrzymały:

- KGW Sokołówka gm. Rzeczyca

- KGW Będków gm. Będków

- KGW Węgrzynowice gm. Budziszewice

- KGW  Tarnowska Wola gm. Lubochnia

- KGW Łazisko gm. Tomaszów

 

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim gminom z naszego powiatu za uczestnictwo w konkursie, zaproszonym gościom za przybycie oraz mieszkańcom naszej gminy jak i również paniom ze wszystkich KGW z gminy Będków na czele z paniami KGW Brzustów które zaangażowały się  w organizację  i pomoc w przygotowaniu  XIV Powiatowego Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych.  

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka