Fundusze Unijne

            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Projekt realizowany przez Gminę Będków
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Projekt Grantowy pn.: „Budowa altan i obiektów małej architektury w miejscowościach Remiszewice i Teodorów , Gmina Będków”


finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego dla LGD „BUD-UJ RAZEM”. Środki pozyskane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „BUD-UJ RAZEM”.


Gmina Będków przystąpił do realizacji operacji pod nazwą:
„Budowa altan i obiektów małej architektury w miejscowościach Remiszewice i Teodorów , Gmina Będków”
W ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie :” Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej”


Przewidywane wyniki operacji to:


Budowa ogrodzenia w miejscowości Remiszewice
Powstanie altany i montaż obiektów małej architektury w miejscowości Remiszewice
Powstanie altany i montaż obiektów małej architektury w miejscowości Teodorów

Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 19.10.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pozycja 4688 zostało opublikowane Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim uchylające Rozporządzenie nr 1/HPAI/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zapobiegania wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tomaszowskiego. Rozporządzenie to zniosło restrykcje w obrocie i utrzymaniu drobiu.

25.10.2021

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że 19.10.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pozycja 4688 zostało opublikowane Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim uchylające Rozporządzenie nr 1/HPAI/2021 z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zapobiegania wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tomaszowskiego. Rozporządzenie to zniosło restrykcje w obrocie i utrzymaniu drobiu.

Czytaj więcej...
spotkanie

20.10.2021

Szczepimy się z OSP

Komendant PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztof Iskierka wraz z Wójtem Gminy Będków Dariuszem Misztalem odwiedzili jednostkę OSP w Sługocicach, która jako jedyna z naszej gminy i jedna z osiemnastu jednostek OSP w powiecie tomaszowskim włączyła się do promocji szczepień w ramach akcji "Szczepimy się z OSP".Serdeczne podziękowanie dla Komendanta PSP w Tomaszowie Mazowieckim st. bryg. Krzysztofa Iskierki za wspieranie naszych druhów. 

Czytaj więcej...
   Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18.10.2021

Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW

18 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. Już w pierwszym dniu ARiMR planuje wypłacić blisko 500 mln zł, które trafią na konta bankowe ok. 74 tys. rolników.Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat.Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Zachęcamy rolników oczekujących na wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli numer konta będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać do biur powiatowych ARiMR.Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się przekazywanie pozostałych kwot dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło ok. 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 15,63 mld złotych. Natomiast cały budżet na płatności obszarowe z PROW za 2021 r. wynosi nieco ponad 3 mld zł.

Czytaj więcej...
informacja

18.10.2021

Informacja o kontrolach w gospodarstwach mleczarskich

Informacja od Inspekcji Weterynaryjnej

Czytaj więcej...
informacja

15.10.2021

INFORMACJA

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Czytaj więcej...
życzenia

14.10.2021

Dzień Edukacji Narodowej

Najserdeczniejsze życzenia :)

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka