zaproszenie

13.11.2019

Zaproszenie

Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych:

  1. Działam w sieciach społecznościowych
  2. Kultura w sieci
  3. Mój biznes w sieci
  4. Moje finanse i transakcje w sieci
  5. Rodzic w internecie
  6. Rolnik w sieci
  7. Tworzę własną stronę internetową

Szczegółowe informacje o projekcie, terminach szkoleń  można uzyskać dzwoniąc do

Urzędu Gminy w Będkowie pod nr tel. 44 725 70 10.

REZERWACJA NA SZKOLENIE ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE - 44 725 70 10

LUB OSOBIŚCIE W URZĘDZIE GMINY BĘDKÓW POK. NR 3

Nie czekaj! Weź udział w BEZPŁATNYM  szkoleniu w wybranym przez siebie terminie.

- szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Będków, którzy ukończyli 25 rok życia,

- w szkoleniach weźmie udział 240 osób,

- szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez

   gminę (24 komputerów zakupionych w ramach projektu),

- jedno szkolenie obejmie 16 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni
   (po 8 godzin),

- szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Będków (Zespół Szkolno – Przedszkolny

   w Będkowie),

- uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering,

- okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 20.04.2020

Aktualności

informacja

09.10.2019

Informacja

 

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowane na przebudowę drogi we wsi Teodorów

  

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 116010E w miejscowości - Kalinów

 

Czytaj więcej...
zarządzenie

30.09.2019

Warsztaty Radom

Dzień dobry,Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 4 października wyjazd na warsztaty z zakresu małego przetwórstwa do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziałw Radomiu.Proszę o przekazanie informacji o warsztatach osobom z terenu Państwa gminy zainteresowanym wyjazdem na warsztaty dotyczące tematyki przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, możliwości prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), jak również tematyki związanej z Rolniczym Handlem Detalicznym zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, X piętro – pokój 1003 do pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego. Nabór trwa do 01.10.2019 r. do godz. 14:00.O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby urzędu, opatrzonego podpisem zgłaszającego. http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/14857-nabor-zgloszen-na-warsztaty-do-centrum-doradz.html  Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe  

Czytaj więcej...
zarządzenie

27.09.2019

Zarządzenie 63a/2019

 

Czytaj więcej...
zaproszenie

19.09.2019

Zaproszenie

 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka