zaproszenie

13.11.2019

Zaproszenie

Zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych:

  1. Działam w sieciach społecznościowych
  2. Kultura w sieci
  3. Mój biznes w sieci
  4. Moje finanse i transakcje w sieci
  5. Rodzic w internecie
  6. Rolnik w sieci
  7. Tworzę własną stronę internetową

Szczegółowe informacje o projekcie, terminach szkoleń  można uzyskać dzwoniąc do

Urzędu Gminy w Będkowie pod nr tel. 44 725 70 10.

REZERWACJA NA SZKOLENIE ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE - 44 725 70 10

LUB OSOBIŚCIE W URZĘDZIE GMINY BĘDKÓW POK. NR 3

Nie czekaj! Weź udział w BEZPŁATNYM  szkoleniu w wybranym przez siebie terminie.

- szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Będków, którzy ukończyli 25 rok życia,

- w szkoleniach weźmie udział 240 osób,

- szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez

   gminę (24 komputerów zakupionych w ramach projektu),

- jedno szkolenie obejmie 16 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni
   (po 8 godzin),

- szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Będków (Zespół Szkolno – Przedszkolny

   w Będkowie),

- uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering,

- okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 20.04.2020

Aktualności

biblioteka

10.10.2019

  

Czytaj więcej...
zbiórka darów

09.10.2019

 

Czytaj więcej...
informacja

09.10.2019

Informacja

 

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowane na przebudowę drogi we wsi Teodorów

  

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 116010E w miejscowości - Kalinów

 

Czytaj więcej...
zarządzenie

30.09.2019

Warsztaty Radom

Dzień dobry,Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 4 października wyjazd na warsztaty z zakresu małego przetwórstwa do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziałw Radomiu.Proszę o przekazanie informacji o warsztatach osobom z terenu Państwa gminy zainteresowanym wyjazdem na warsztaty dotyczące tematyki przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, możliwości prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), jak również tematyki związanej z Rolniczym Handlem Detalicznym zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, X piętro – pokój 1003 do pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego. Nabór trwa do 01.10.2019 r. do godz. 14:00.O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby urzędu, opatrzonego podpisem zgłaszającego. http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/14857-nabor-zgloszen-na-warsztaty-do-centrum-doradz.html  Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe  

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka