autobus szkolny

15.02.2019

GODZINY PRZYWOZU DZIECI AUTOBUSEM NA ZAJĘCIA

PRZYWÓZ DZIECI AUTOBUSEM NA ZAJĘCIA

w dniach: od dnia 18 lutego 2019 r. do  dnia 21 lutego 2019 r.

(PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK)

 

Planowany odbiór dzieci z przystanków autobusowych:

 

REMISZEWICE             

7:20

KALINÓW                     

7:25

RZECZKÓW (koło OSP)

7:30

RZECZKÓW (Bank)       

7:35

ŁAKNARZ                     

7:45

DRZAZGOWA WOLA 

7:55

BĘDKÓW (Dom Kultury)

8:05

PRAŻKI (koło Pana B.) 

8:15

PRAŻKI (koło Pana Cz.)

8:18

TEODORÓW                 

8:25

PRAŻKI (za torami)        

8:30

PRAŻKI (koło sklepu) 

8:33

ZACHARZ                     

8:43

NOWINY                       

8:45

SŁUGOCICE                  

8:50

BRZUSTÓW                  

9:00

RUDNIK

ROSOCHA                       

9:05

9:10


(BUS WTZ przywiezie dzieci w poniedziałek i środę do RUDNIKA, natomiast we wtorek i w czwartek dzieci przywiezie autobus do DOMU KULTURY w BĘDKOWIE)

 

 

ODWÓZ DZIECI Z ZAJĘĆ    

               

W dniach 18 lutego 2019 r. (poniedziałek) i 20 lutego 2019 r.(środa)

odwóź dzieci po zajęciach w WTZ Rudnik odbędzie się

autobusem szkolnym o godz. 13:00

 

Planowany przyjazd dzieci na przystanki autobusowe:

 

ROSOCHA                              


13:05

BĘDKÓW (DOM KULTURY) 

 

   13:10               

DRZAZGOWA WOLA            

 

13:20

ŁAKNARZ                              

 

13:30

RZECZKÓW (Bank)                

 

13:40

RZECZKÓW (koło OSP)          

 

13:45

KALINÓW                              

 

13:50

REMISZEWICE                      

 

13:55

PRAŻKI (koło Pana B.)          

 

14:05

                       PRAŻKI (koło Pana Cz.)                                                                                                  14:08

                       TEODORÓW                                                                                                                   14:13

                        PRAŻKI (za torami)                                                                                                        14:18

                        PRAŻKI (koło sklepu)                                                                                                    14:21

                        ZACHARZ                                                                                                                      14:31

                        NOWINY                                                                                                                        14:34

                        SŁUGOCICE                                                                                                                  14:39

                        BRZUSTÓW                                                                                                                     14:49


W dniach 19 lutego 2019 r. (wtorek) i 21 lutego 2019 r. (czwartek) ) odwóz dzieci po zajęciach w DOMU KULTURY w Będkowie odbędzie się autobusem szkolnym o godz. 1300

 

DRZAZGOWA WOLA 

 

 

13:20

ŁAKNARZ                     

 

 

13:30

RZECZKÓW (Bank)       

 

 

13:40

RZECZKÓW (koło OSP)

 

 

13:45

KALINÓW                     

 

 

13:50

REMISZEWICE             

 

 

13:55

PRAŻKI (koło Pana B.) 

 

 

14:05

PRAŻKI (koło Pana Cz.)

 

 

14:08

TEODORÓW                 

 

 

14:13

PRAŻKI (za torami)        

 

 

14:18

PRAŻKI (koło sklepu) 

 

 

14:21

ZACHARZ                     

 

 

14:31

NOWINY                       

 

 

14:34

SŁUGOCICE                  

 

 

14:39

BRZUSTÓW                  

 

 

14:49

ROSOCHA                     

 

 

15:00 

 

Bardzo prosimy, aby dzieci przyprowadzać na miejsce zbiórki o czasie.          

W razie braku dzieci w wyznaczonych punktach autobus będzie jechał dalej.

Proszę, aby zachować tolerancję odbioru dzieci z przystanku przez kierowcę autobusu z opiekunem   +/- 10 min. Tak samo proszę zachować tolerancję +/- 10 minw momencie  przywozu dzieci na przystanek przez kierowcę autobusu z opiekunem po zakończeniu zajęć.


Wójt Gminy Będków Dariusz Misztal

serdecznie zaprasza wszystkie dzieci wraz z rodzicami i dziadkami

na wspólne ognisko, które się odbędzie

w dniu 22 lutego o godzinie 15:00  w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudniku.  


Dowóz i odwóz we własnym zakresie.

Pozostałe pliki

harmonogram przywozów i odwozów dzieci na ferie zimowe Pobierz Rozmiar: 157,8 KB Liczba pobrań: 0

Aktualności

zdjecia

17.07.2020

REJESTR DANYCH KONTAKOWYCH

  

Czytaj więcej...

08.07.2020

Informacja Głównego Inspektoratu Weterynarii

Informacje opracowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii dotyczące:- prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie rolnym,- prowadzenia „rzeźni rolniczej".Pragnę zauważyć, że wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie uboju na użytek własny, czy prowadzenie własnych, niewielkich rzeźni rolniczych i stanowi odpowiedź na liczne głosy płynące ze środowiska rolniczego. Możliwość prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i postulatom przedsiębiorców prowadzących działalność na małą skalę w zakładach rodzinnych, wytwarzających określonego rodzaju produkty, często o specyficznych cechach, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym. To rynek lokalny cieszy się największym zainteresowaniem na tego rodzaju wyroby często wytwarzane metodami tradycyjnymi. Ponadto rząd nie pozostaje obojętny na głosy rolników, którzy chcą wykonać ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny i nie są zainteresowanych jego sprzedażą. Tutaj mamy również rozwiązanie, o które wnioskowali rolnicy oraz liczne organizacje rolnicze, polegające na wprowadzeniu odpowiednich regulacji i przepisów, tak aby tzw. ubój gospodarczy na własne potrzeby był legalny, i aby nikt nie mógł zarzucić producentowi rolnemu, że czyni to niezgodnie z prawem, wyznaczając jednocześnie wymogi jakie musi spełniać

Czytaj więcej...
Powszechny Spis Rolny 2020

18.06.2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728). Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych. Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez: osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in. cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego, sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych, struktury dochodów, aktywności ekonomicznej, sposobu użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, zastosowania środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, chowu i hodowli ryb, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi; odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego, odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne. Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne! Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl

Czytaj więcej...
 Portal IRZplus

16.06.2020

Portal IRZplus

Portal IRZplus

Czytaj więcej...
Ogłoszenie nabór na rachmistrzów terenowych - powszechny spis rolny 2020

15.06.2020

Ogłoszenie nabór na rachmistrzów terenowych - powszechny spis rolny 2020

https://bip.ugbedkow.nv.pl/m,1869,ogloszenie-nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-terenowych-do-przeprowadzenia-powszechnego-spisu-rolnego.html

Czytaj więcej...
zarzadzenie

08.06.2020

zarządzenie nr 51. 2020 Wójta Gminy Będków z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki JELCZ 008GMB o nr rejestracyjnym ETM C596 stanowiącego wlasnść Gminy Będków wraz z załącznikami

  

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka