ogłoszenie o naborze dodatkowym2


Gmina Będków ogłasza
rekrutację uzupełniającą na wolne miejsce od 21 listopada b.r.
dla dziecka w wieku przedszkolnym
w nowym oddziale


Publicznego Przedszkola  Gminnego im. Kubusia Puchatka w Będkowie


utworzonym w ramach projektu


„Przedszkole oknem na świat”


1.09.2016 – 31.08.2017


Do nowej grupy przyjęte może zostać dziecko zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Gminy Będków.


O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą w I etapie rekrutacji kryteria wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U z 2014 r. poz. 7), zaś w II etapie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.


Zajęcia przedszkolne prowadzone są w godz. 7.00-16.30 do 31.07.2017.


Zgłoszenia przyjmowane są w okresie 09-17 listopada br. w sekretariacie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie.


Udział w projekcie jest bezpłatny (z wyjątkiem opłat za wyżywienie i opłat za godziny pobytu dziecka wykraczające poza podstawę programową).


Bliższe informacje można uzyskać w Biurze Projektu lub sekretariacie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Będkowie.


Aktualności

informacja

09.10.2019

Informacja

 

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowane na przebudowę drogi we wsi Teodorów

  

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 116010E w miejscowości - Kalinów

 

Czytaj więcej...
zarządzenie

30.09.2019

Warsztaty Radom

Dzień dobry,Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 4 października wyjazd na warsztaty z zakresu małego przetwórstwa do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziałw Radomiu.Proszę o przekazanie informacji o warsztatach osobom z terenu Państwa gminy zainteresowanym wyjazdem na warsztaty dotyczące tematyki przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, możliwości prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), jak również tematyki związanej z Rolniczym Handlem Detalicznym zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, X piętro – pokój 1003 do pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego. Nabór trwa do 01.10.2019 r. do godz. 14:00.O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby urzędu, opatrzonego podpisem zgłaszającego. http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/14857-nabor-zgloszen-na-warsztaty-do-centrum-doradz.html  Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe  

Czytaj więcej...
zarządzenie

27.09.2019

Zarządzenie 63a/2019

 

Czytaj więcej...
zaproszenie

19.09.2019

Zaproszenie

 

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka