foto

15.09.2023

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Czytaj więcej...

Płatność dla małych gospodarstw

17.08.2023

Płatność dla małych gospodarstw – sprawdź, czy to się opłaca.

                         eWniosekPlus

Czytaj więcej...

susza2023

25.07.2023

ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2023r

INFORMACJA WÓJTA GMINY BĘDKÓW ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH ZJAWISKIEM SUSZY W 2023 r PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE INDYWIDUALNE ZŁOŻENIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane: numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach, dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej). Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj:   https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1016022/ W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nieobowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 25.07.2023 do 14.08.2023 (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania. Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowa ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta). Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie: Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023 Umowa ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane BARDZO WAŻNE Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” do 15 października, aplikacja powinna prawidłowo  zacząć działać od 24 lipca 2023 roku, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Będków, pok. Nr 16 (w godzinach pracy Urzędu) pobierz wniosek pobierz oświadczenie nr 1pobierz oświadczenie nr 2pobierz oświadczenie nr 4apobierz oświadczenie nr 4b

Czytaj więcej...

zdjecie

23.06.2023

Otwarty Konkurs Ofert dla Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Będków z dn. 22 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2023 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznejOferta realizacji zadania publicznegoOświadczenie o rachunku bankowymOświadczenie o postępowaniu sądowym

Czytaj więcej...

mammo

17.05.2023

Dbajmy o zdrowie.

Przypominamy i zapraszamy od 9:00-17:00 .

Czytaj więcej...

ankieta

11.05.2023

Ankieta

        Szanowni   Mieszkańcy   Gminy   Będków!    Wobec prowadzonych prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Będków na lata 2015-2023” zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która znajduje się w poniższym linku. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=18e5c3de&b=21361cb8d&c=e22df391 Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania.Państwa udział będzie odgrywał ważną rolę w tworzeniu nowego planu strategicznego na lata 2015-2023, natomiast przekazane pomysły i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz koncepcję rozwoju Gminy Będków w perspektywie najbliższych lat. Z poważaniem Dariusz Misztal Wójt Gminy Będków

Czytaj więcej...

dzienflagi

02.05.2023

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj więcej...

dach

08.03.2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków o naborze wniosków dot. usuwania azbestu i wyrobów azbestowych 2023r

OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY BĘDKÓWo naborze wniosków na dofinansowanie zadań zzakresu usuwania azbestui wyrobów azbestowych z terenu GminyBędków w roku 2023Osoby zainteresowane usunięciem składowanych wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomościach mogą złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentacją fotograficzną zdeponowanego azbestu w terminie 8 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Będków. Usługę odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 100% pokrywa Gmina Będków.Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Będków. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą uwzględniane w bieżącym roku.Informuje się, że realizacja zadania usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będków w roku 2023 r. będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Będków tel. 44 725 70 10.Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Będków.pobierz wniosek

Czytaj więcej...

plakat

08.03.2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków o naborze wniosków dot. usuwania folii rolniczych 2023r

pobierz wniosek

Czytaj więcej...

kapliczka

25.01.2023

''Renowacja kapliczki w Drzazgowej woli w ramach programu ''Mała Architektura Zabytkowa''

Gmina Będków dzięki realizacji programu "Mała Architektura Zabytkowa" pozyskała kwotę na renowację kapliczki w Drzazgowej Woli w kwocie aż 13 600,00 zł!! Gmina Będków też miała w tym swój udział, środki jakie przeznaczyliśmy to prawie 4 tysiące złotych!"Mała Architektura Zabytkowa" to program w którym można ubiegać się o pomoc finansową na realizacje kompleksowej renowacji lub konserwacji obiektów kultu religijnego, pomników, kolumn oraz innych obiektów architektury ogrodowej. Obiekty, które będą zgłaszane do projektu muszą być wpisane do rejestru wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków z obszaru województwa łódzkiego. W ramach przyznanej pomocy finansowej były realizowane zadania polegające na kompleksowej konserwacji lub restauracji obiektów małej architektury zabytkowej, wraz z zagospodarowaniem i uporządkowaniem ich najbliższego otoczenia."

Czytaj więcej...

Aktualności

Ferie 2023

18.01.2023

''Gmina Będków zaprasza na wspólne ferie zimowe!''

Zapraszamy

Czytaj więcej...
turniej

18.01.2023

Gmina Będków zaprasza turniej 1/8 finału CEV

Zapraszamy

Czytaj więcej...
azbest

27.12.2022

''Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Będków w roku 2022”

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  na zadanie pn. " Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Będków w roku 2022”

Czytaj więcej...
zdjecia

23.11.2022

Grant sołecki – Zacharz

Grant sołecki – ZacharzCała wartość zadania 15 000,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 3 000,00 złSołectwo Zacharz zakupiło dwa klimatyzatory oraz  wykonało niezbędne prace remontowo – budowlane. Poniżej fotorelacja 🙂

Czytaj więcej...
zdjecia

23.11.2022

Grant sołecki – Teodorów

Grant sołecki – Teodorów

Cała wartość zadania 25 790,20 zł

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 zł

Dotacja z Urzędu Gminy – 13 790,20 zł Dzięki pozyskanym środkom mieszkańcy Teodorowa mają piękną nową altanę w której będą mogli organizować spotkania integracyjne . Poniżej fotorelacja 🙂

Czytaj więcej...
zdjecia

23.11.2022

Grant sołecki – Rzeczków

Grant sołecki – Rzeczków

Cała wartość zadania 13 999,52 zł

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 zł

Dotacja z Urzędu Gminy – 1 999,52 zł Sołectwo Rzeczków zakupiło stół ze stali nierdzewnej oraz wykonało wymianę starej instalacji elektrycznej, wymianę wszystkich lamp na lampy energooszczędne ledowe, zostały również wykonane niezbędne prace remontowo – budowlane. Poniżej fotorelacja 🙂

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka