komunikat

24.02.2021

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2021 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Wyniki konkursu ofert Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 24 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2021r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Czytaj więcej...

komunikat

22.02.2021

INFORMACJA

Czytaj więcej...

uchwała

22.02.2021

Uchwała nr XX/157/21 Rady Gminy w Będkowie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru dzierżawcy w celu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas oznaczony 15 lat.

Uchwała nr XX/157/21 z dnia 15 lutego 2021r.

Czytaj więcej...

zdjecia

19.02.2021

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Czytaj więcej...

zdjecia

19.02.2021

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Czytaj więcej...

Informacja

16.02.2021

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej Powiatu Tomaszowskiego - ankieta.

Szanowni państwo nasz powiat przystąpił do opracowywania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej Powiatu Tomaszowskiego, która posłuży następnie do stworzenia strategii jego rozwoju w latach 2021-2027, a zatem przełoży się w praktyce na nasze życie codzienne i zawodowe. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, która przyczyni się do określenia zasobów, potencjału, szans rozwoju oraz problemów występujących w naszej społeczności. Dzięki temu będziemy mogli wyznaczyć wspólne cele i działania na najbliższe lata, które zostaną zawarte w dokumencie strategicznym. Ankiety można wypełniać online lub ręcznie drukując ankietę, którą należy wrzucić do pojemnika znajdującego się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 41.Poniżej znajdują się ankiety do wypełnienia w wersji online. dla mieszkańców:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffwxy6u41P1kofh8ROf74dpK20WC6nvzj_TjC2nIK2DoBSDA/viewform?usp=sf_linkdla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjjj15vlGzw3185pNjJHlSgCyIoAdotwx-iwSIWjVliUkljg/viewform?usp=sf_linkdla absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPSxEBxxVo4nAECnR-y8KL7UgT0MsYhv-4ej0peJR_K3lWfA/viewform?usp=sf_linkdla osób bezrobotnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFPqRN-NO5GS8XnncZI_cE3c3jBblJvoow4t1-TVp1FKkFyA/viewform?usp=sf_linkdla osób pracujących:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFS7Hn5aPUVtf01JiDvpyeedHnJK4DAC0RRWOPGobZCewLBg/viewform?usp=sf_linkdla przedsiębiorców MSP:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5X-DruKkJ9f4eUeP1LbsNEJoISnQFEyhtUyhXTSeXUsuNCg/viewform?usp=sf_linkdla osób niepełnosprawnych:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXpL9cQ3mtMNmxpSGPoBX_p5W1JCghpQvdtMV8h5KguyYv1w/viewform?usp=sf_link

Czytaj więcej...

zdjecia

18.02.2021

zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Będków z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie sprzedaży samochodu marki FS Lublin Żuk A07 o nr rejestracyjnym PKL 4970 stanowiącego własność Gminy Będków wraz z załącznikami

Czytaj więcej...

dopłaty

10.02.2021

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO PŁYNĄ NA KONTA ROLNIKÓW

Ponad 14,3 mln zł wypłaciła do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach dopłat do materiału siewnego za rok 2020. Dla sześćdziesięciu procent z 63 tys. rolników, którzy ubiegali się o te płatności, wydano już decyzje o przekazaniu środków.  ARiMR rozpoczęła proces wydawania decyzji i przekazywania zleceń płatności 1 lutego, po tym jak ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów o wysokości stawek dopłat za rok 2020 do 1 hektara powierzchni gruntówornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. A wynoszą one:      * 67,98 ZŁ - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych                            z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych                            w rozporządzeniu Rady Ministrów z 13 maja 2013 r.;     * 108,77 ZŁ - w przypadku roślin strączkowych;     * 339,90 ZŁ - w przypadku ziemniaków. Do 8 lutego 2021 r. ARiMR wydała decyzje o przyznaniu dopłat dla blisko 38 tys. rolników - z 63 tys., którzy złożyli w ubiegłym roku wnioski na łączną kwotę ponad 40,5 mln zł. Pieniądze otrzymało blisko 13,5 tys. rolników, którym Agencja przelała na konta bankowe w sumie ponad 14,3 mln zł. Pula środków na dopłaty do materiału siewnego za 2020 r., które udzielane są w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym, wynosi 75 mln zł. Na wydanie decyzji o przyznaniu tych płatności ARiMR ma czas do 16 marca 2021 r.

Czytaj więcej...

nabor

09.02.2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów przedłużony do dnia 16 lutego 2021 roku

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego nabór na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do dnia 16 lutego 2021 roku. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775 z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021, Pan Dariusz Misztal - Gminny Komisarz Spisowy w Będkowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: od dnia 1 lutego do dnia 16 lutego 2021 r. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie: przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową; zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone. Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej BIP Będków pod adresem: www.bip.bedkow.com.pl w zakładce – Menu Tematyczne – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Gminny Komisarz Spisowy Wójt Gminy Będków – Dariusz Misztal

Czytaj więcej...

informacja dla rolników

09.02.2021

INFORMACJA

Czytaj więcej...

Aktualności

dopłaty na komuptery

09.02.2021

INFORMACJA

Czytaj więcej...
Wodomierze

04.02.2021

INFORMACJA

Czytaj więcej...
Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów

01.02.2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 - nabór kandydatów na rachmistrzów

Czytaj więcej...
segregacja

28.01.2021

System segregacji odpadów komunalnych i harmonogram odbioru - Gmina Będków

System segregacji odpadów komunalnychHarmonogram odbioru odpadów komunalnych - region 1Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - region 2

Czytaj więcej...
Informacja o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2

28.01.2021

Informacja o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2

Informacja o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2

Czytaj więcej...
KGW

27.01.2021

Informacja przypominająca dla KGW

Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW

Niewiele czasu zostało już kołom gospodyń wiejskich, które w ubiegłym roku otrzymały z ARiMR dofinansowanie na swoją działalność, by rozliczyć się z dotacji. Ostateczny termin składania sprawozdań upływa 31 stycznia 2021 r. Jednak w związku z tym, że jest to niedziela, biura powiatowe Agencji będą przyjmowały je jeszcze w poniedziałek, 1 lutego.

W 2020 r. ze wsparcia skorzystało blisko 9,4 tys. kół gospodyń wiejskich, które otrzymały łącznie prawie 32,9 mln zł. Zgodnie z prawem, koła mogły wydać te pieniądze na realizację takich oto zadań:

·         prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;

·         rozwijanie obszarów wiejskich oraz wspieranie przedsiębiorczości kobiet;

·         działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

·         rozwijanie kultury ludowej, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.

Teraz z dotacji trzeba się rozliczyć. KGW, które mają z tym problem, mogą skorzystać z pomocy „telefonicznego dyżuru księgowej”, który uruchomił Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Fachową poradę można otrzymać pod numerem telefonu 500-562-565 codziennie do najbliższej niedzieli 31 stycznia, w godz. 16.00-18.00.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka