logo

20.11.2019

„Brzustów – tu jest moje miejsce.”

Sołectwo Brzustów zakończyło projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego pn. „Brzustów – tu jest moje miejsce.”

Już po raz drugi Brzustów zdobył dotację z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i z budżetu Gminy Będków, na potrzeby związane z doposażeniem świetlicy oraz na spotkania z mieszkańcami. Tym razem zakupiono 80 szt. eleganckich i wygodnych krzeseł. Gmina Będków dofinansowała projekt w wysokości 6 400 zł, a z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego przyznano 6 200 zł.

Jednak to, co ważniejsze w tym projekcie, wydarzyło się podczas spotkania 15 listopada 2019 r., na którym zebrało się ponad 70 osób, od najstarszych do najmłodszych mieszkańców Brzustowa. Spotkanie rozpoczął sołtys Andrzej Szymor, podkreślając główny jego cel – bycie razem, wspólnotą, społecznością i zachowanie pamięci o przodkach i historii Brzustowa. Pomógł w tym regionalista Andrzej Nitek, który przedstawił fakty związane z powstaniem wsi Brzustów w gminie Będków. Następnie Magdalena Chruścik zaprezentowała udostępnione przez mieszkańców najstarsze fotografie i dokumenty przedstawiające przodków obecnych Brzustowian, ich kulturę, obrzędy, służbę Polsce, gospodarstwa – życie na wsi od początków XX w. do lat 80-tych. Po wspomnieniach nastąpił moment, najlepszy do tego, by podziękować najstarszym mieszkańcom Brzustowa „za całokształt pracy na rzecz społeczności lokalnej i aktywne włączanie się w rozwój Brzustowa i gminy Będków”, co uczynił Wójt Gminy Będków Dariusz Misztal. Grono „seniorów” licznie reprezentowały kobiety, a wśród nich rodzynek Alojzy Kobalczyk. Wszystkim odśpiewano dużo zdrowia. Gratulacje i podziękowania z rąk Wójta otrzymała również Elżbieta Gorzelak dla Koła Gospodyń Wiejskich, którego jest Przewodniczącą oraz sołtys Andrzej Szymor.

Biesiada trwała do północy. Piotr Woźniak akordeonista razem z zespołem KGW Brzustów rozśpiewali całą salę. Pyszne tradycyjne potrawy, piękny ludowy wystrój pomieszczeń wzbogacony o dawne sprzęty gospodarstwa domowego - przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzustowie, w tym ludowe stroje mieszkańców – wszystko to stworzyło niezwykłą atmosferę tego spotkania – atmosferę przyjaźni, wspólnoty, szacunku dla kultury i tradycji wsi.

Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością obok pana Wójta Dariusza Misztala: Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Błoch, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Andrzej Szklarek, wspominany już regionalista Andrzej Nitek oraz księgowa urzędu gminy pani Edyta Turek, a ponadto Aneta Kowara.

Kto nie był, niech żałuje, bowiem to spotkanie o historii sołectwa Brzustów ma szansę samo przejść do historii.

 

Przygotowała: Magdalena Chruścik

zdjecia

Zdjęcie rodziny Dziurdziów z Leopoldem Dziurdzią - pierwszym mieszkańcem Brzustowa

Aktualności

biblioteka

10.10.2019

  

Czytaj więcej...
zbiórka darów

09.10.2019

 

Czytaj więcej...
informacja

09.10.2019

Informacja

 

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowane na przebudowę drogi we wsi Teodorów

  

Czytaj więcej...
drogi

02.10.2019

dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 116010E w miejscowości - Kalinów

 

Czytaj więcej...
zarządzenie

30.09.2019

Warsztaty Radom

Dzień dobry,Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 4 października wyjazd na warsztaty z zakresu małego przetwórstwa do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziałw Radomiu.Proszę o przekazanie informacji o warsztatach osobom z terenu Państwa gminy zainteresowanym wyjazdem na warsztaty dotyczące tematyki przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, możliwości prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), jak również tematyki związanej z Rolniczym Handlem Detalicznym zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, X piętro – pokój 1003 do pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego. Nabór trwa do 01.10.2019 r. do godz. 14:00.O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby urzędu, opatrzonego podpisem zgłaszającego. http://lodzkie.ksow.pl/news/entry/14857-nabor-zgloszen-na-warsztaty-do-centrum-doradz.html  Klauzula informacyjna RODO: https://bip.lodzkie.pl/dane-osobowe  

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka