Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


        Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast.

Środki przekazane przez rząd zostaną wykorzystane na bliskie ludziom inwestycje.


Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  


Wsparcie jest bezzwrotne.


Podstawą udzielenia wsparcia była Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.


Poniżej przedstawiamy Państwu zadania, które realizowane będą z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


  1. Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Będkowie”


Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dofinasowanie: 600 000,00 zł .  1. Zadanie pn. Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Będków


Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dofinasowanie: 500 000,00 zł .

  1. Zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Będkowie”


Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Dofinasowanie: 495 000,00 zł .


Aktualności

zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Wykno

Grant sołecki – WyknoWartość zadania 25 090,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złWkład własny Gminy Będków  – 13 090,00  W ramach grantu sołectwo Wykno wykonało budowę altany przy Domu Ludowym 

Czytaj więcej...
zdjecie

01.12.2023

Grant sołecki – Rudnik

Grant sołecki – RudnikWartość zadania 13 320,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złWkład własny Gminy Będków  – 1 320,00 Sołectwo w ramach grantu dokonało ogrodzenia działki na której znajduje się świetlica wiejska. Dzięki temu mieszkańcy podczas wspólnego biesiadowania mają bezpieczny teren. 

Czytaj więcej...
zdjecie

01.12.2023

Grant sołecki – Będków

Grant sołecki – BędkówWartość zadania 12 999,99 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 999,99 W ramach grantu sołectwo Będków wykonało wyrównanie terenu wraz z wylewkę w garażu jednostki OSP Będków

Czytaj więcej...
zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Prażki

Grant sołecki – PrażkiWartość zadania 13 700,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 1 700,00 Sołectwo Prażki w ramach grantu zakupiło i zamontowało nowe szambo oraz zamontowało klimatyzator z funkcją grzewczą na jednej z sal.

Czytaj więcej...
zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Nowiny

Grant sołecki – Nowiny Wartość zadania 12 000,00 zł Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 zł Sołectwo Nowiny w ramach grantu wykonało położenie tynku wraz z  pomalowaniem elewacji świetlicy wiejskiej. 

Czytaj więcej...
foto

15.09.2023

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka