ks+

05.01.2024

Nabór uczestników do Klubu Senior+


Aktualności

Płatność dla małych gospodarstw

17.08.2023

Płatność dla małych gospodarstw – sprawdź, czy to się opłaca.

                         eWniosekPlus

Czytaj więcej...
susza2023

25.07.2023

ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2023r

INFORMACJA WÓJTA GMINY BĘDKÓW ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH ZJAWISKIEM SUSZY W 2023 r PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE INDYWIDUALNE ZŁOŻENIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy. Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane: numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach, dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej). Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj:   https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1016022/ W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nieobowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 25.07.2023 do 14.08.2023 (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania. Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowa ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta). Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie: Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023 Umowa ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane BARDZO WAŻNE Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” do 15 października, aplikacja powinna prawidłowo  zacząć działać od 24 lipca 2023 roku, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Będków, pok. Nr 16 (w godzinach pracy Urzędu) pobierz wniosek pobierz oświadczenie nr 1pobierz oświadczenie nr 2pobierz oświadczenie nr 4apobierz oświadczenie nr 4b

Czytaj więcej...
zdjecie

23.06.2023

Otwarty Konkurs Ofert dla Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie nr 49/2023 Wójta Gminy Będków z dn. 22 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Będków na 2023 rok w zakresie upowszechniania kultury fizycznejOferta realizacji zadania publicznegoOświadczenie o rachunku bankowymOświadczenie o postępowaniu sądowym

Czytaj więcej...
mammo

17.05.2023

Dbajmy o zdrowie.

Przypominamy i zapraszamy od 9:00-17:00 .

Czytaj więcej...
ankieta

11.05.2023

Ankieta

        Szanowni   Mieszkańcy   Gminy   Będków!    Wobec prowadzonych prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Będków na lata 2015-2023” zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która znajduje się w poniższym linku. https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=18e5c3de&b=21361cb8d&c=e22df391 Ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego opracowania.Państwa udział będzie odgrywał ważną rolę w tworzeniu nowego planu strategicznego na lata 2015-2023, natomiast przekazane pomysły i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz koncepcję rozwoju Gminy Będków w perspektywie najbliższych lat. Z poważaniem Dariusz Misztal Wójt Gminy Będków

Czytaj więcej...
dzienflagi

02.05.2023

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka