susza2023

25.07.2023

ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2023r


INFORMACJA WÓJTA GMINY BĘDKÓW


ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH ZJAWISKIEM SUSZY W 2023 r


PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE INDYWIDUALNE ZŁOŻENIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ


DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.


Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:


  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,

  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).


Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj:  

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1016022/


W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nieobowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 25.07.2023 do 14.08.2023 (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.


Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowa ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta).


Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:


  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023

  2. Umowa ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane


BARDZO WAŻNE


Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” do 15 października, aplikacja powinna prawidłowo  zacząć działać od 24 lipca 2023 roku, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Będków, pok. Nr 16 (w godzinach pracy Urzędu)

pobierz wniosek

pobierz oświadczenie nr 1

pobierz oświadczenie nr 2

pobierz oświadczenie nr 4a

pobierz oświadczenie nr 4bAktualności

zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Wykno

Grant sołecki – WyknoWartość zadania 25 090,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złWkład własny Gminy Będków  – 13 090,00  W ramach grantu sołectwo Wykno wykonało budowę altany przy Domu Ludowym 

Czytaj więcej...
zdjecie

01.12.2023

Grant sołecki – Rudnik

Grant sołecki – RudnikWartość zadania 13 320,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złWkład własny Gminy Będków  – 1 320,00 Sołectwo w ramach grantu dokonało ogrodzenia działki na której znajduje się świetlica wiejska. Dzięki temu mieszkańcy podczas wspólnego biesiadowania mają bezpieczny teren. 

Czytaj więcej...
zdjecie

01.12.2023

Grant sołecki – Będków

Grant sołecki – BędkówWartość zadania 12 999,99 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 999,99 W ramach grantu sołectwo Będków wykonało wyrównanie terenu wraz z wylewkę w garażu jednostki OSP Będków

Czytaj więcej...
zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Prażki

Grant sołecki – PrażkiWartość zadania 13 700,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 1 700,00 Sołectwo Prażki w ramach grantu zakupiło i zamontowało nowe szambo oraz zamontowało klimatyzator z funkcją grzewczą na jednej z sal.

Czytaj więcej...
zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Nowiny

Grant sołecki – Nowiny Wartość zadania 12 000,00 zł Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 zł Sołectwo Nowiny w ramach grantu wykonało położenie tynku wraz z  pomalowaniem elewacji świetlicy wiejskiej. 

Czytaj więcej...
foto

15.09.2023

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka