susza2023

25.07.2023

ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2023r


INFORMACJA WÓJTA GMINY BĘDKÓW


ZGŁASZANIE SZKÓD SPOWODOWANYCH ZJAWISKIEM SUSZY W 2023 r


PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE INDYWIDUALNE ZŁOŻENIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ


DOSTĘPNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI


https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą  objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.


Aby złożyć wniosek przez aplikację musisz mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:


  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach,

  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).


Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie link tutaj:  

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1016022/


W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nieobowiązkowe), aby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu, mogą zgłosić ten fakt do komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania od 25.07.2023 do 14.08.2023 (nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy). Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane. Szacunki przez komisje nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.


Do wypełnionego wniosku o szacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023, umowa ubezpieczenia upraw (jeśli była zawarta).


Do wypełnienia wniosku o szacowanie strat potrzebne będzie:


  1. Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023

  2. Umowa ubezpieczenia upraw  – w przypadku gdy uprawy są ubezpieczane


BARDZO WAŻNE


Wszyscy muszą złożyć wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą” do 15 października, aplikacja powinna prawidłowo  zacząć działać od 24 lipca 2023 roku, bez tego szacowanie komisji z Gminy nie będzie ważne.


Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Będków, pok. Nr 16 (w godzinach pracy Urzędu)

pobierz wniosek

pobierz oświadczenie nr 1

pobierz oświadczenie nr 2

pobierz oświadczenie nr 4a

pobierz oświadczenie nr 4bAktualności

Ferie 2023

18.01.2023

''Gmina Będków zaprasza na wspólne ferie zimowe!''

Zapraszamy

Czytaj więcej...
turniej

18.01.2023

Gmina Będków zaprasza turniej 1/8 finału CEV

Zapraszamy

Czytaj więcej...
azbest

27.12.2022

''Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Będków w roku 2022”

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  na zadanie pn. " Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Będków w roku 2022”

Czytaj więcej...
zdjecia

23.11.2022

Grant sołecki – Zacharz

Grant sołecki – ZacharzCała wartość zadania 15 000,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 3 000,00 złSołectwo Zacharz zakupiło dwa klimatyzatory oraz  wykonało niezbędne prace remontowo – budowlane. Poniżej fotorelacja 🙂

Czytaj więcej...
zdjecia

23.11.2022

Grant sołecki – Teodorów

Grant sołecki – Teodorów

Cała wartość zadania 25 790,20 zł

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 zł

Dotacja z Urzędu Gminy – 13 790,20 zł Dzięki pozyskanym środkom mieszkańcy Teodorowa mają piękną nową altanę w której będą mogli organizować spotkania integracyjne . Poniżej fotorelacja 🙂

Czytaj więcej...
zdjecia

23.11.2022

Grant sołecki – Rzeczków

Grant sołecki – Rzeczków

Cała wartość zadania 13 999,52 zł

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 zł

Dotacja z Urzędu Gminy – 1 999,52 zł Sołectwo Rzeczków zakupiło stół ze stali nierdzewnej oraz wykonało wymianę starej instalacji elektrycznej, wymianę wszystkich lamp na lampy energooszczędne ledowe, zostały również wykonane niezbędne prace remontowo – budowlane. Poniżej fotorelacja 🙂

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka