27.03.2024

Informacja Wójta Gminy Będków dot. bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów 7 kwietnia 2024r

Czytaj więcej...

zdjecie

19.12.2023

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Czytaj więcej...

zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Wykno

Grant sołecki – WyknoWartość zadania 25 090,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złWkład własny Gminy Będków  – 13 090,00  W ramach grantu sołectwo Wykno wykonało budowę altany przy Domu Ludowym 

Czytaj więcej...

zdjecie

01.12.2023

Grant sołecki – Rudnik

Grant sołecki – RudnikWartość zadania 13 320,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złWkład własny Gminy Będków  – 1 320,00 Sołectwo w ramach grantu dokonało ogrodzenia działki na której znajduje się świetlica wiejska. Dzięki temu mieszkańcy podczas wspólnego biesiadowania mają bezpieczny teren. 

Czytaj więcej...

zdjecie

01.12.2023

Grant sołecki – Będków

Grant sołecki – BędkówWartość zadania 12 999,99 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 999,99 W ramach grantu sołectwo Będków wykonało wyrównanie terenu wraz z wylewkę w garażu jednostki OSP Będków

Czytaj więcej...

zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Prażki

Grant sołecki – PrażkiWartość zadania 13 700,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 1 700,00 Sołectwo Prażki w ramach grantu zakupiło i zamontowało nowe szambo oraz zamontowało klimatyzator z funkcją grzewczą na jednej z sal.

Czytaj więcej...

zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Nowiny

Grant sołecki – Nowiny Wartość zadania 12 000,00 zł Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 zł Sołectwo Nowiny w ramach grantu wykonało położenie tynku wraz z  pomalowaniem elewacji świetlicy wiejskiej. 

Czytaj więcej...

foto

15.09.2023

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Czytaj więcej...

zdjecie

13.09.2023

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu

Czytaj więcej...

Płatność dla małych gospodarstw

17.08.2023

Płatność dla małych gospodarstw – sprawdź, czy to się opłaca.

                         eWniosekPlus

Czytaj więcej...

dach

08.03.2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków o naborze wniosków dot. usuwania azbestu i wyrobów azbestowych 2023r

OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY BĘDKÓWo naborze wniosków na dofinansowanie zadań zzakresu usuwania azbestui wyrobów azbestowych z terenu GminyBędków w roku 2023Osoby zainteresowane usunięciem składowanych wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomościach mogą złożyć wypełniony wniosek wraz z dokumentacją fotograficzną zdeponowanego azbestu w terminie 8 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Będków. Usługę odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 100% pokrywa Gmina Będków.Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Będków. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą uwzględniane w bieżącym roku.Informuje się, że realizacja zadania usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będków w roku 2023 r. będzie możliwa po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania zadanie nie będzie realizowane.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Będków tel. 44 725 70 10.Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej gminy oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Będków.pobierz wniosek

Czytaj więcej...

plakat

08.03.2023

Ogłoszenie Wójta Gminy Będków o naborze wniosków dot. usuwania folii rolniczych 2023r

pobierz wniosek

Czytaj więcej...

azbest

27.12.2022

''Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Będków w roku 2022”

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  na zadanie pn. " Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Będków w roku 2022”

Czytaj więcej...

INFORMACJA

14.11.2022

POZNAJ POLSKĘ

Dofinansowanie wycieczek dla dzieci z naszej szkoły :)

Czytaj więcej...

INFORMACJA

09.11.2022

Dofinansowanie dla OSP Będków

Kolejne wsparcie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego - pozyskaliśmy kwotę 20 000 złotych dla OSP Będków na zadanie pn. "Zwiększenie potencjału ratowniczego ochotniczych straży pożarnych województwa łódzkiego"

Czytaj więcej...

konsultacje

28.10.2022

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ’’Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Zarządzenie nr 77/2022 Wójta Gminy Będków z dnia 28 października 2022 r. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"Formularz zgłoszeń uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będkowie

Czytaj więcej...

święto

07.09.2022

DOŻYNKI GMINNO-PARAFILANE W BĘDKOWIE 2022

Dożynki to czas podziękowań Bogu i rolnikom za ich trud. W tym roku gospodarzem uroczystości było sołectwo Będków. Pięknie, muzycznie, poetycko i przede wszystkim z humorem:)Składamy podziękowania oraz wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy włączyli się w organizację Dożynek Gminno-Parafialnych w Będkowie

Czytaj więcej...

INFORMACJA

14.07.2022

Konkurs na stanowisko ds. inwestycji

Ogłoszenie o naborze

Czytaj więcej...

INFORMACJA

30.06.2022

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W piątek 24 czerwca 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Będkowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Wójt Gminy Dariusz Misztal złożył serdeczne życzenia wszystkim uczniom. Szczególne podziękowania i gratulacje skierował do żegnających się już ze szkołą ósmoklasistów, stwierdzając, że będą godnymi ambasadorami naszej gminy. Tego dnia nie zabrakło wzruszeń, kwiatów i podziękowań. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni za naukę, frekwencję oraz aktywną działalność na rzecz szkoły. Życzymy wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji :)

Czytaj więcej...

INFORMACJA

24.06.2022

BIESIADA ŚWIĘTOJAŃSKA

W dniu 18 czerwca 2022 r. odbyła się Biesiada Świętojańska zorganizowana przez Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Głównym punktem programu był Konkurs na Najpiękniejszy Wianek, w którym wzięło udział KGW z Drzazgowej Woli zdobywając wyróżnienie – serdecznie gratulujemy Na scenie oprócz lokalnych artystów zaprezentowały się nasze zespoły ludowe – „Fajne Babki” i „Ludowiacy od Będkowa”, które otrzymały pamiątkowe statuetki. Gwiazdą wieczoru była Krystyna Giżowska. Na zakończenie odbył się pokaz ognia w wykonaniu grupy Stage Horizon. Poniżej fotorelacja.

Czytaj więcej...

Aktualności

ks+

05.01.2024

Nabór uczestników do Klubu Senior+

Czytaj więcej...
zdjecie

19.12.2023

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

Czytaj więcej...
zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Wykno

Grant sołecki – WyknoWartość zadania 25 090,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złWkład własny Gminy Będków  – 13 090,00  W ramach grantu sołectwo Wykno wykonało budowę altany przy Domu Ludowym 

Czytaj więcej...
zdjecie

01.12.2023

Grant sołecki – Rudnik

Grant sołecki – RudnikWartość zadania 13 320,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złWkład własny Gminy Będków  – 1 320,00 Sołectwo w ramach grantu dokonało ogrodzenia działki na której znajduje się świetlica wiejska. Dzięki temu mieszkańcy podczas wspólnego biesiadowania mają bezpieczny teren. 

Czytaj więcej...
zdjecie

01.12.2023

Grant sołecki – Będków

Grant sołecki – BędkówWartość zadania 12 999,99 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 999,99 W ramach grantu sołectwo Będków wykonało wyrównanie terenu wraz z wylewkę w garażu jednostki OSP Będków

Czytaj więcej...
zdjecie

04.12.2023

Grant sołecki – Prażki

Grant sołecki – PrażkiWartość zadania 13 700,00 złDotacja z budżetu Województwa Łódzkiego 12 000,00 złDotacja z Urzędu Gminy – 1 700,00 Sołectwo Prażki w ramach grantu zakupiło i zamontowało nowe szambo oraz zamontowało klimatyzator z funkcją grzewczą na jednej z sal.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka